КОФАС: РАЗВИТИТЕ ИКОНОМИКИ СА ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ НА ОТРИЦАТЕЛЕН ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ