КОФАС ОТЧЕТЕ БЛИЗО 40% РЪСТ НА КОРПОРАТИВНИТЕ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТИ В ЦИЕ ЗА 2022 Г.