КОФАС: ХИМИЧЕСКИЯТ СЕКТОР Е ИЗПРАВЕН ПРЕД РЕДИЦА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА