KLM и ITA Airways подписаха съвместно кодшеър споразумение