KLM е първата авиокомпания с бизнес профил в WhatsApp