KBC Global Services беше удостоен със сертификат клас А от Българската агенция за инвестиции