КАМЕЛИЯ ПАВЛОВА Е НОВИЯТ МАРКЕТИНГ ДИРЕКТОР В КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ