К Е Груп ЕООД приключи успешно договор за изпълнение на проект „ОБУЧЕНИЕ И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА МЛАДЕЖИ В „К Е ГРУП” ЕООД по процедура „Ново работно място 2015“