Jacobs Douwe Egberts избра Havas Media Group за своя медийна агенция и за следващите 3 години