JYSK отбелязва 60,2% ръст в печалбата преди данъци