JYSK България отчита ръст от 27,5% в оборота и 28,8% увеличение на касовите бонове