JTN: Над 80% от потребителите са съгласни, че големите вериги трябва да продават повече български продукти