JTN: Над 70% от българските компании разчитат на вътрешнофирмени инвестиции за внедряване на иновации