Израелският опит в иновациите ще бъде представен на InnoStart Forum 2019