Използването на АТА карнети пести не само време, но и финансови средства