Измамите с храни под прицела на 8 организации по време на изложението „Фудтех“