Изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА стартира в сряда, 31 май