Изложбата „Агра 2020“ показва единствената в света машина за рози