Изложба с 22 български дизайнески продукта на ЕКСПОМЕБЕЛ 2023