Изключителен интерес към Postbank Business Run 2018