Изграждането на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна отваря нови бизнес перспективи