Избрани са първите стипендианти на Kaufland България