Изборът на студентите: Lidl е най-желаният работодател в ритейл сектора