Иво Константинов ще ръководи офиса във Вашингтон, САЩ на Американската търговска камара в България