Иван Михайлов е новият главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България