Историята на български енергетик от Козлодуй е част от глобалната кампания „Атомът за хората”