Исторически договор поставя началото на плановете за строеж на първата атомна електроцентрала в Полша