Инж. Веселин Тодоров с отворено писмо за проектното решение за определяне на преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия от ВЕИ