Инж. Веселин Тодоров: Проектното решение на КЕВР ще предизвика отлив на инвестициите във ВЕИ