Инж. Николай Иванов, изп. директор на „Контактни елементи” АД: „Клиентите ни предпочитат заради високото качество, което предлагаме. Наши продукти се използват на 5 континента.”