Инж. Димитър Белелиев - български инженер, експерт в областта на енергетиката