Инж. Димитър Белелиев, ЦЕРБ, за новата цена на тока за бизнеса