Инж. Димитър Белелиев, ЦЕРБ, пред Fakti.bg: Трудно можем да се наречем Енергиен център на Балканите