Инж. Димитър Белелиев: "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" с нови проекти на Балканите