Инвестиционни и бизнес възможности в Аржентина бяха представени в БТПП