Инвестиционен форум на Споразумението на кметовете поставя на фокус ролята на градовете в прехода към зелена енергия