Intracom Telecom с нова версия на платформата си за дистанционно управление на жизнения мрежов цикъл