Intracom Telecom подкрепя инициативата на Европейския пакт за младежта