Intracom Telecom награждава изключителни дипломанти