Intracom Telecom и Intellect Design Arena преобразуват в цифрови банковите системи в Армения