Intracom Telecom доставя модерни радио системи за обезпечаване на видео наблюдение във Варшава