Intracom Telecom демонстрира оперативна съвместимост на IP/MPLS услугите в своето MW портфолио