Интересът към малкия модулен реактор AP300™ и технологията AP1000® на Westinghouse расте в Европа, Словакия започва преговори за внедряването им