Иновациите и устойчивото развитие – във фокуса на Общото събрание на Международната асоциация GS1