Иновативно решение за рециклиране на Brother намалява употребата на нова пластмаса в Европа