Иновативно решение на Пощенска банка осигурява издаване на дебитни карти за минути