InnoEnergy търси следващите успешни стратъпи в най-големия регионален конкурс за стартиращи компании PowerUp!