Инициативата на GEM България – „Предприемачи в клас“, среща ученици с успешни практици, създатели на бизнес