Инициативата „Кристално чисти“ получи подкрепа за създаването на лидерска програма