Информация относно мерките, предприети от Turkish Airlines във връзка с новия коронавирус (COVID-19)